ARBETSGRUPPEN

Träffpunkt Linden

Gruppmedlemmar 2017-02-21

 

Namn:                           Adress:                              Tel Nr:

 

Inger Burman Persson Skansvägen 2.         Tel: 0451/23261

 

Gunilla Bengtsson  Björkholma 5237.          Tel: 0451/29016

 

Birgitta Gertsson Snapphanevägen 27.        Tel: 0451/23288

 

Kurt Aronsson Lehult 5011.                             Tel: 0451/22469

 

Jan-Erir Tidblad Markarydsvägen 3.               Tel: 0451/23295

 

Kerstin Svärd Finkebacken 11                          Tel: 0709426199

 

Rosmarie Welin Falkgatan 9                             Tel: 0768645840

 

Jenny Alm. Servicekontoret Hårsjövägen 9.  Tel: 0451/267235     

 

Gunilla Andersson (Frivilligsamordnare).        Tel: 0451/268737

 

(Sammankallande).     Birgitta Gertsson.