ARBETSGRUPPEN

Träffpunkt Linden

Gruppmedlemmar 2019-01-01

 

Namn:                           Adress:                              Tel Nr:

 

Inger Burman Persson Skansvägen 2.         Tel:070-980 32 61

 

Gunilla Bengtsson  Björkholma 5237.          Tel: 0451/29016

 

Birgitta Gertsson Snapphanevägen 27.        Tel: 0451/23288

 

Britta Svensson. Hårsjö 5016.                        Tel:070-619 88 51

 

Jan-Erir Tidblad Markarydsvägen 3.               Tel: 0451/23295

 

Kerstin Svärd Finkebacken 11                          Tel: 070-942 61 99

 

Rosmarie Welin Falkgatan 9                             Tel: 076-864 58 40

 

Jenny Alm. Servicekontoret Hårsjövägen 9.  Tel: 0451/267235     

 

Gunilla Andersson (Frivilligsamordnare).        Tel: 0451/268737

 

(Sammankallande).     Birgitta Gertsson.